Workshop Israëlisch

 

Woensdag 23 oktober komt Mariette van Gelder een workshop Israëlische dans geven bij Internationale Dansvereniging Hora. Hora zal dan een klein hapje in de pauze verzorgen.

 

Ook is er een verloting.

 

De workshop begint om 20.00 uur en kost € 10,00 op de avond zelf. Bij voorintekening kost deze workshop € 7,50. Het geld dient dan wel vóór 20 oktober gestort te zijn op rekeningnummer NL92 INGB 0002 3989 20 t.n.v. C.M. Kamst – Bremer, o.v.v. workshop Israëlisch.

 

Voor deze workshop is geen danservaring nodig. Makkelijk zittende schoenen en kleding is aan te bevelen. Heb je iets blauws in de kast hangen? Trek dit dan aan! We maken er een gezellige avond van!

 

Locatie: buurthuis de Hoeksteen, Amatist 13, 1703 AP  Heerhugowaard. Inlichtingen 072-5712472